1400_1399

نفوذ خانواده در کودکان تنها محدود به جنبه ارثی نیست بلکه در آشنایی کودک با زندگی جمعی و فرهنگ جامعه نیذ خانواده نقش مهمی ایفا میکند.

یکی از دوره های مهم هر نظام آموزشی ابتدایی است. دوره ای در رشد و شخصیت کودکان تاثیر بسزایی دارد.این دوره را تادیب، خلاقیت،بروز استعداد ها عمومی و کودکی نامیدند.

وضایف خانواده در خصوص وضعیت تحصیلی فرزندان

1) انتخاب مدرسه و عنایت در انتخاب معلم

2)برنامه ریزی برای امور آموزشی فرزندان در مدرسه

3)آشنا کردن دانش آموزان به پذیرش درس خواندن در مدرسه

4)فراهم کردن شرایط مناسب و فضای امن خانوادگی

5)ارتباط با مدرسه و مربیان برای آگاهی از وضعیت فرزندان و تلاش برای رفع کاستی ها

 

 

 

 کارنامه

فعایت مدرسه

برای گرفتن کارنامه نوبت اول هر کلاسی در روز تعیین شده حضوری به مدرسه مراجعه کنید.

روز شنبه(99/11/6) کلاس های اول و دوم

روز چهارشنبه(99/11/8) کلاس های سوم و چهارم

روز شنبه(99/11/11) کلاس های پنجم و ششم

 


اخبار مدرسه

غیر حضوری بودن آموزش و ادامه روند مدرسه با 1/3 کارکنان
 


برای دیدن کارنامه ارزشیابی ماهانه وارد سایت www.sarati.ir شوید


اخبار مدرسه

آموزش به صورت مجازی  با برنامه های شاد ، واتساپ ، اسکای روم در زمان مشخص شده توسط مدرسه می باشد.


حضور دانش آموزان

آموزش در دوران کرونایی با حضور 20% دانش آموزان انجام میشود.


کارکنان مدرسه

حضور همه عوامل اجرائی و کادر آموزشی در وضعیت قرمز در مدرسه الزامیست


پیش ثبت نام کلاس اول دبستان عرفان از اسفند ماه