برنامه ارزشیابی ماهانه دوم الف

بهمن ماه اسفند ماه
روز  و تاریخ امتحان ماده درسی روز و تاریخ امتحان ماده درسی
چهارشنبه 96/11/18 بخوانیم شنبه 96/12/19 بخوانیم
شنبه 96/11/21 ریاضی یکشنبه 96/12/20 ریاضی
دوشنبه 96/11/23 املا دوشنبه 96/12/21 قرآن
سه شنبه 96/11/24 هدیه سه شنبه 96/12/22 بنویسیم
چهارشنبه 96/11/25 علوم چهارشنبه 96/12/23 علوم
شنبه 96/11/28 بنویسیم شنبه 96/12/26 املا
یکشنبه96/11/29 قران یکشنبه 96/12/27 هدیه

 

برنامه ارزشیابی ماهانه دوم ب

بهمن ماه اسفند ماه
روز  و تاریخ امتحان ماده درسی روز و تاریخ امتحان ماده درسی
شنبه 96/11/21 قرآن شنبه 96/12/19 قرآن
دوشنبه 96/11/23 فارسی یکشنبه 96/12/20 فارسی
سه شنبه96/11/24 املا دوشنبه 96/12/21 املا
چهارشنبه 96/11/25 بنویسیم سه شنبه 96/12/22 بنویسیم
شنبه 96/11/28 علوم چهارشنبه96/11/23 هدیه
یکشنبه 96/11/29 ریاضی شنبه 96/12/26 علوم
دوشنبه96/11/30 هدیه یکشنبه 96/12/27 ریاضی

برنامه ارزشیابی ماهانه سوم

بهمن ماه اسفند ماه
روز و تاریخ امتحان ماده درسی روز  و تاریخ امتحان ماده درسی
چهارشنبه96/11/18 بنویسیم/هنر سه شنبه96/12/15 املا/فارسی
شنبه96/11/21 املا چهارشنبه96/12/16 بنویسیم/هنر
دوشنبه96/11/23 ریاضی شنبه96/12/19 ریاضی
سه شنبه96/11/24 اجتماعی یکشنبه96/12/20 اجتماعی/هنر
چهارشنبه96/11/25 هدیه/هنر دوشنبه96/12/21 علوم
شنبه96/11/28 علوم سه شنبه96/12/22 قرآن
یکشنبه96/11/29 فارسی چهارشنبه96/12/23 هدیه
دوشنبه96/11/30 قرآن ................ ....................

 

برنامه ارزشیابی پایه چهارم

بهمن ماه اسفند ماه
روز و تاریخ امتحان ماده درسی روز  و تاریخ امتحان ماده درسی
دوشنبه96/11/23 قرآن دوشنبه96/12/14 فارسی
سه شنبه96/11/24 فارسی سه شنبه96/11/15 ریاضی
چهارشنبه96/11/25 املا چهارشنبه96/12/16 علوم
شنبه96/11/28 اجتماعی شنبه96/12/19 اجتماعی
یکشنبه96/11/29 علوم یکشنبه96/12/20 املا
دوشنبه96/11/30 ریاضی دوشنبه96/12/21 قرآن/ هدیه
............... ................... ................ .........

برنامه ارزشیابی ماهانه پایه پنجم الف

بهمن ماه اسفند ماه
روز و تاریخ امتحان ماده درسی روز  و تاریخ امتحان ماده درسی
شنبه96/11/23 قرآن/هدیه شنبه96/12/19 ریاضی
سه شنبه96/11/24 فارسی یکشنبه96/12/20 فارسی
چهارشنبه96/11/25 املا دوشنبه96/12/21 املا
شنبه96/11/28 علوم سه شنبه96/12/22 مطالعات
یکشنبه96/11/29 مطالعات چهارشنبه96/12/23 علوم
دوشنبه96/11/30 ریاضی شنبه96/12/26 قرآن/هدیه
......... ......... ........... .......
حدود انتظارات از دانش آموزان
بسمه تعالی
وضعیت تربیتی و حدود و انتظارات از یک دانش آموز
در دبستان غیردولتی عرفان
***************************
1-آموزه های اخلاقی را رعایت  می کند.
2- به ارزش های ملی و مذهبی احترام می گذارد.
3- در کارهای گروهی مشارکت دارد.
4-در فعالیت های گروهی مسئولیت پذیر است.
5- بهداشت و ایمنی را رعایت می کند.
6- برای یادگیری بیشتر در مکان ها و زمان های مختلف تلاش می کند.
7-به مطالعه و کتابخوانی توجه دارد.
8- سایر موارد تربیتی را رعایت می کند.


****  یادآوری ****  
نمره انضباط دانش آموز در طول سال تحصیلی برمبنای 8 بند فوق آیین نامه تربیتی وانضباطی مقررات مدرسه درکارنامه ماهانه ثبت می گردد.


بهترین کلاس بهداشتی هفته اول بهمن

کلاس 6/2


کلاس برتر بهداشتی هفته آخر دی ماه

کلاس 5/2


برترین کلاس از نظر بهداشت

کلاس 2/1
 


تمیز ترین کلاس هفته دوم دی ماه

کلاس اول


بهترین کلاس از نظر بهداشت

5/1


برترین کلاس طرح مسواک

6/1بازدید کنندگان محترم، لطفا نظرات خود را در مورد مطالب سایت از طریق قسمت تماس با ما در صفحه اصلی سایت به ما منتقل کنید منتظر انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم لطفا مطالب زیبا و خواندنی خود را در قسمت تماس باما  درج نمایید تا با نام شما در سایت استفاده شود. 


بازدید دانش آموزان دبستان عرفان از جشنواره جابربن حیان در مدرسه غیر دولتی نصیر


اعلام نفرات برتر مسابقه احکام مرحله آموزشگاهی