برنامه ارزشیابی ماهانه دوم الف

بهمن ماه اسفند ماه
روز  و تاریخ امتحان ماده درسی روز و تاریخ امتحان ماده درسی
چهارشنبه 96/11/18 بخوانیم شنبه 96/12/19 بخوانیم
شنبه 96/11/21 ریاضی یکشنبه 96/12/20 ریاضی
دوشنبه 96/11/23 املا دوشنبه 96/12/21 قرآن
سه شنبه 96/11/24 هدیه سه شنبه 96/12/22 بنویسیم
چهارشنبه 96/11/25 علوم چهارشنبه 96/12/23 علوم
شنبه 96/11/28 بنویسیم شنبه 96/12/26 املا
یکشنبه96/11/29 قران یکشنبه 96/12/27 هدیه

 

برنامه ارزشیابی ماهانه دوم ب

بهمن ماه اسفند ماه
روز  و تاریخ امتحان ماده درسی روز و تاریخ امتحان ماده درسی
شنبه 96/11/21 قرآن شنبه 96/12/19 قرآن
دوشنبه 96/11/23 فارسی یکشنبه 96/12/20 فارسی
سه شنبه96/11/24 املا دوشنبه 96/12/21 املا
چهارشنبه 96/11/25 بنویسیم سه شنبه 96/12/22 بنویسیم
شنبه 96/11/28 علوم چهارشنبه96/11/23 هدیه
یکشنبه 96/11/29 ریاضی شنبه 96/12/26 علوم
دوشنبه96/11/30 هدیه یکشنبه 96/12/27 ریاضی

برنامه ارزشیابی ماهانه سوم

بهمن ماه اسفند ماه
روز و تاریخ امتحان ماده درسی روز  و تاریخ امتحان ماده درسی
چهارشنبه96/11/18 بنویسیم/هنر سه شنبه96/12/15 املا/فارسی
شنبه96/11/21 املا چهارشنبه96/12/16 بنویسیم/هنر
دوشنبه96/11/23 ریاضی شنبه96/12/19 ریاضی
سه شنبه96/11/24 اجتماعی یکشنبه96/12/20 اجتماعی/هنر
چهارشنبه96/11/25 هدیه/هنر دوشنبه96/12/21 علوم
شنبه96/11/28 علوم سه شنبه96/12/22 قرآن
یکشنبه96/11/29 فارسی چهارشنبه96/12/23 هدیه
دوشنبه96/11/30 قرآن ................ ....................

 

برنامه ارزشیابی پایه چهارم

بهمن ماه اسفند ماه
روز و تاریخ امتحان ماده درسی روز  و تاریخ امتحان ماده درسی
دوشنبه96/11/23 قرآن دوشنبه96/12/14 فارسی
سه شنبه96/11/24 فارسی سه شنبه96/11/15 ریاضی
چهارشنبه96/11/25 املا چهارشنبه96/12/16 علوم
شنبه96/11/28 اجتماعی شنبه96/12/19 اجتماعی
یکشنبه96/11/29 علوم یکشنبه96/12/20 املا
دوشنبه96/11/30 ریاضی دوشنبه96/12/21 قرآن/ هدیه
............... ................... ................ .........

برنامه ارزشیابی ماهانه پایه پنجم الف

بهمن ماه اسفند ماه
روز و تاریخ امتحان ماده درسی روز  و تاریخ امتحان ماده درسی
شنبه96/11/23 قرآن/هدیه شنبه96/12/19 ریاضی
سه شنبه96/11/24 فارسی یکشنبه96/12/20 فارسی
چهارشنبه96/11/25 املا دوشنبه96/12/21 املا
شنبه96/11/28 علوم سه شنبه96/12/22 مطالعات
یکشنبه96/11/29 مطالعات چهارشنبه96/12/23 علوم
دوشنبه96/11/30 ریاضی شنبه96/12/26 قرآن/هدیه
......... ......... ........... .......
حدود انتظارات از دانش آموزان
بسمه تعالی
وضعیت تربیتی و حدود و انتظارات از یک دانش آموز
در دبستان غیردولتی عرفان
***************************
1-آموزه های اخلاقی را رعایت  می کند.
2- به ارزش های ملی و مذهبی احترام می گذارد.
3- در کارهای گروهی مشارکت دارد.
4-در فعالیت های گروهی مسئولیت پذیر است.
5- بهداشت و ایمنی را رعایت می کند.
6- برای یادگیری بیشتر در مکان ها و زمان های مختلف تلاش می کند.
7-به مطالعه و کتابخوانی توجه دارد.
8- سایر موارد تربیتی را رعایت می کند.


****  یادآوری ****  
نمره انضباط دانش آموز در طول سال تحصیلی برمبنای 8 بند فوق آیین نامه تربیتی وانضباطی مقررات مدرسه درکارنامه ماهانه ثبت می گردد.


بهترین کلاس بهداشتی هفته اول بهمن

کلاس 6/2


کلاس برتر بهداشتی هفته آخر دی ماه

کلاس 5/2


برترین کلاس از نظر بهداشت

کلاس 2/1
 


تمیز ترین کلاس هفته دوم دی ماه

کلاس اول


بهترین کلاس از نظر بهداشت

5/1


برترین کلاس طرح مسواک

6/1بازدید کنندگان محترم، لطفا نظرات خود را در مورد مطالب سایت از طریق قسمت تماس با ما در صفحه اصلی سایت به ما منتقل کنید منتظر انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم لطفا مطالب زیبا و خواندنی خود را در قسمت تماس باما  درج نمایید تا با نام شما در سایت استفاده شود. 


شروع ارزشیابی نوبت دوم از سه شنبه97/3/1


برپایی جشنواره غذا به مناسبت هفته سلامت


اعزام دانش آموزان به اردوهای تفریحی از 97/2/5


آغاز تکرار و تمرین دروس در ماه اردبیهشت از 97/2/3


برگزاری مراسم هفته سلامت با شعار پوشش همگانی سلامت برای همه و همه جا